Akademia Coachingu

Przygotowanie do akredytacji ICF na poziomie Associate Certified Coach (ACC)

MODUŁ I Coach w procesie i strukturze coachingu indywidualnego i biznesowegoTM - 22h akredytowane
MODUŁ II Umiejętności i narzędzia w pracy coachaTM - 20 h akredytowanych
MODUŁ III Przeprowadzenie klienta przez proces zmianyTM - 20 h akredtowanych
MODUŁ IV Coaching w pracy z grupą - coaching zespołowyTM - 20 h akredtowanych
MODUŁ V Kluczowe kompetencje w pracy coacha zgodnie z Kodeksem etycznym wg standardów ICF - 8 h akredytowanych
MENTORING - 10 godzin pracy mentoringowej 4 spotkania indywidualne i 2 spotkania grupowe po 3 godziny

Każdy moduł realizowany w ramach Akademii Coachingu JAK-MD stanowi część kompleksowego programu Akademii, jest także niezależnym, akredytowanym przez ICF szkoleniem, budującym i doskonalącym wybrane kompetencje profesjonalnego coacha.
Dzięki kompleksowemu programowi Akademii Coachingu JAK-MD zyskujesz:

  • kompleksową wiedzę i umiejetności niezbedne w pracy profesjonalnego coacha
  • przygotowanie do egzaminu na poziomie ACC ICF
  • 90 godzin akredytowanych przez ICF: Continuing Coaching Education (CCE)
  • 10 godzin pracy mentoringowej (4 spotkania indywidualne i 2 spotkania grupowe po 3 godziny) – gratis dla uczestników całości programu Akademii Coachingu JAK-MD
  • 14 dni szkoleniowych
  • 20 godzin pracy indywidualnej

Łącznie 142 godzin pracy grupowej i indywidualnej

Zgłoszenia i terminy: http://www.jak-md.pl/terminarz.html

Dla kogo: Zajęcia są przeznaczone dla osób chcących pracować i rozwijać się jako coach, ze szczególnym uwzględnieniem coachingu indywidualnego i biznesowego. Adresatami są zarówno coachowie niezależni jak i wewnętrzni w firmach, a także osoby zainteresowane wykorzystaniem metod coachingowych w swoich organizacjach: firmach, instytucjach i urzędach: menedżerowie różnych szczebli, specjaliści działów zarządzania zasobami ludzkimi, trenerzy i konsultanci wewnętrzni pedagodzy, nauczyciele, kadra akademicka.
Metody pracy: warsztat, ćwiczenia w roli: coach, coachee, obserwator; coaching grupowy z elementami mentoringu. Kładziemy duży nacisk na pracę indywidualną każdego coacha przy wsparciu i uwadze trenerek. Wszystkie moduły są prowadzone zgodnie z Kluczowymi Kompetencjami coacha i Kodeksem Etycznym International Coach Federation.

Podczas naszego spotkania oferujemy Ci całą naszą uważność i zaangażowanie, abyś po spotkaniu mógł powiedzieć, że jesteś wewnętrznie bogatszy i bardziej wzmocniony jako coach.

Miejsce: Wszystkie zjazdy odbywają się w wybranych lokalizacjach w Polsce
Zajęcia w godzinach 9.00 – 18.00

AKADEMIA TRENERA BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE NA UŁ Wydział Zarządzania - IV Edycja

Program dostarcza wszystkich kluczowych umiejętności, które pozwalają na efektywną pracę w zawodzie trenera biznesu i rozwoju osobistego. Pozwala poznać podstawowe zasady pracy z grupą szkoleniową, które mają wpływ na efektywność procesu uczenia oraz nabyć umiejętność tworzenia programów szkoleń. Wyposaża w narzędzia niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i...

Coach w procesie i strukturze coachingu indywidualnego i biznesowegoTM

MODUŁ I COACH W PROCESIE I STRUKTURZE COACHINGU INDYWIDUALNEGO I BIZNESOWEGO TM stanowi część kompleksowego programu Akademii Coachingu JAK-MD, jest także niezależnym, akredytowanym przez ICF szkoleniem, budującym i doskonalącym wybrane kompetencje profesjonalnego coacha. Dzięki MODUŁOWI I zyskujesz godziny akredytowane przez ICF: ...

Przeprowadzenie klienta przez proces zmianyTM

MODUŁ III PRZEPROWADZENIE KLIENTA PRZEZ PROCES ZMIANY TM stanowi część kompleksowego programu Akademii Coachingu JAK-MD, jest także niezależnym, akredytowanym przez ICF szkoleniem, budującym i doskonalącym wybrane kompetencje profesjonalnego coacha. Dzięki MODUŁOWI III zyskujesz godziny akredytowane przez ICF: 20 h Continuing Coaching Education...