ZESPÓŁ COACHÓW

Agnieszka Grys - coach PCC ICF, coach metody CoachWiseTM, mentor ICF

Od roku 2000 jestem trenerem, doradcą biznesowym, a od roku 2006 także coachem. Jako coach mam akredytację PCC ICF (Professional Certified Coach), jestem także coachem metody CochWise ...

Alicja Stankiewicz - coach ACC ICF, coach metody CoachWiseTM

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest też absolwentką programu dla coachów: CoachWise Essentials TM...

Barbara Kędzia - coach ACC ICF

Coach oraz trener rozwoju osobistego, trener miękkich kompetencji. Ukończyła Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Collegium Civitas w Warszawie. Specjalizuje się w podnoszeniu samoświadomości, budowaniu planu własnego rozwoju, podnoszeniu kompetencji...

Ewa Bareła - coach ACC ICF, coach metody CoachWiseTM

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła programy szkoleniowe akredytowane przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF) - CoachWise Essentials TM oraz rozszerzony program rozwojowy dla profesjonalnych coachów - CoachWise Equipped...

Marta Nowicka - coach ACC ICF

Absolwentka Psychologii Indywidualnej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Zarządzania i Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka programów rozwojowych dla coachów akredytowanych przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF) :  CoachWise TM  Essentials oraz rozszerzonego procesu...

Urszula Skrok-Kuczera - coach ACC ICF, Coach metody CoachWiseTM

Ukończyła Telekomunikację na Politechnice Poznańskiej i Psychologię w Zarządzaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany(BSI) Auditor wiodący systemu zarządzania jakością według ISO 9000-2000. Posiada Certyfikat PMI "Project management foundations" i "Project shedule and cost...

Andrzej Starzyński - coach PCC ICF, executive & team coach , coach CoachWise TM

Ponad 25 lat doświadczeń zawodowych; w tym 18 lat na stanowiskach kierowniczych w korporacji międzynarodowej; 10 lat  w bezpośrednim zarządzaniu  zespołami sprzedaży i 5 lat w zarządzaniu z poziomu korporacji /grupy (28 krajów) implementacją systemu szkoleń i coaching’u...

Kinga Wdowicka - coach ICC

Absolwentka Wydziału Historycznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Akademię Coachingu Relacyjnego GDS TRANSMISJA, certyfikowany kurs szkoleniowy coachów (ICC) oraz cykl certyfikowanych szkoleń Analizy Transakcyjnej 101. Absolwentka Akademii Trenerów...

Aldona Roda - The Art & Sience of Coaching, CoachWise Essential

Jestem absolwentką Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego, podyplomowych studiów z zakresu Marketingowego Zarządzania Firmą na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla Managerów Personalnych Wyższej Szkoły...

Agnieszka Kus-Sywula - coach

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, programu dla coachów Leadership Coaching School akredytowanej wg standardów w ICF, cyklu certyfikowanych szkoleń Coachingu Relacyjnego TRANSMISJA, kursu Ustawień Systemowych w Organizacjach, programu Świadomej Komunikacji wg zasad Porozumienia Bez Przemocy. Posiada 7-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku trenera, coacha...

Lidia Cieślak - essence coach

Lidia Cieślak, essence coach, trener biznesu, ekspert w zakresie komunikacji i wizerunku. Ukończyła profesjonalne kursy kształcące: coachów w Akademii Coachingu Joanny Flanagan, PCC, ICF (International Coach Federation), oraz trenerów biznesu w szkole trenerów Kontrakt OSH. Magister pedagogiki, ma także wykształcenie podyplomowe: Marketing i Zarządzanie (Uniwersytet Warszawski), Strategia...

Akademia Coachingu

MODUŁ I Coach w procesie i strukturze coachingu indywidualnego i biznesowego - 22h akredytowane MODUŁ II Umiejętności i narzędzia w pracy coacha - 20 h akredytowanych MODUŁ III...

Mentoring indywidualny dla coachów również do akredytacji ICF

Dla coachów chcących rozwijać swoje kompetencje proponuję mentoring. Osoby ubiegające się o  akredytację ACC i  PCC muszą odbyć 10 godzin mentoringu z  wykwalifikowanym coachem w  przeciągu 3 miesięcy. Dla celów akredytacji: coaching z  mentorem oznacza coaching aplikanta na  temat jego...

Superwizja

SUPERWIZJA GRUPOWA Celem superwizji jest zwiększanie swoich możliwości coachingowych związanych z szeroko rozumianym pomaganiem poprzez: pogłębianie świadomości siebie, a w tym rozwiązywanie własnych trudności emocjonalnych utrudniających kontakt z klientami zwiększanie rozumienia klientów poszukiwanie rozwiązań w trudnych sytuacjach zawodowych...