ZESPÓŁ COACHÓW

Agnieszka Grys - coach PCC ICF, coach metody CoachWiseTM,

LOGO ICFCoach z 6 letnim doświadczeniem, z wykształcenia ekonomista, ukończyła podyplomowe studia z menedżeryzmu.Absolwentka programu rozwojowego dla coachów akredytowanego przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF) - CoachWiseTM Essentials oraz rozszerzonego procesu rozwojowego dla profesjonalnych...

Alicja Stankiewicz - coach ACC ICF, coach metody CoachWiseTM

  ICF LogoAbsolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest też absolwentem programu dla coachów: CoachWise EssentialsTM...

Edyta Pazur - coach ACC ICF, coach metody CoachWise TM

Jest coachem i certyfikowanym trenerem II stopnia. Ukończyła Program Managment 2006 w Canadian International Managment Institute przy współpracy z Harvard Business School Publishing, Absolwentka Psychologii coachingu na UW oraz Przywództwo i Leadership....

Ewa Bareła - coach ACC ICF, coach metody CoachWiseTM

Logo ICFAbsolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła programy szkoleniowe akredytowane przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF) - CoachWise EssentialsTM oraz rozszerzony program rozwojowy dla profesjonalnych coachów - CoachWise EquippedTM. Członek International Coach Federation (ICF Global). Jest...

Kinga Wdowicka - coach ICC

Absolwentka Wydziału Historycznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Akademię Coachingu Relacyjnego GDS TRANSMISJA, certyfikowany kurs szkoleniowy Coachów (ICC) oraz cykl certyfikowanych szkoleń Analizy Transakcyjnej 101. Absolwentka Akademii Trenerów Biznesu...

Marta Nowicka - coach

Absolwentka Psychologii Indywidualnej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Zarządzania i Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka programów rozwojowych dla coachów akredytowanych przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF) :  CoachWiseTM Essentials oraz rozszerzonego procesu rozwojowego dla profesjonalnych coachów...

Urszula Skrok-Kuczera - coach ACC ICF, Coach metody CoachWiseTM

LOGO ICGUkończyła Telekomunikację na Politechnice Poznańskiej i Psychologię w Zarządzaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany(BSI) Auditor wiodący systemu zarządzania jakością według ISO 9000-2000. Posiada Certyfikat PMI "Project management foundations" i...

Andrzej Starzyński - coach PCC ICF, executive & team coach , coach CoachWise TM

Logo ICF Ponad 25 lat doświadczeń zawodowych; w tym 18 lat  na stanowiskach kierowniczych w korporacji międzynarodowej; 10 lat  w bezpośrednim zarządzaniu  zespołami Sprzedaży i 5 lat w zarządzaniu z poziomu korporacji...

Agnieszka Kus-Sywula - coach

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, programu dla coachów Leadership Coaching School akredytowanej wg standardów w ICF, cyklu certyfikowanych szkoleń Coachingu Relacyjnego TRANSMISJA, kursu Ustawień Systemowych w Organizacjach, programu Świadomej Komunikacji wg zasad Porozumienia Bez Przemocy. Posiada 6 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku trenera, coacha wewnętrznego...

Lidia Cieślak

Lidia Cieślak, essence coach, trener biznesu, ekspert w zakresie komunikacji i wizerunku. Ukończyła profesjonalny kurs kształcący coachów w Akademii Coachingu Joanny Flanagan, PCC, ICF (International Coach Federation). Magister pedagogiki, ma także wykształcenie podyplomowe: Marketing i Zarządzanie (Uniwersytet Warszawski), Strategia Marki (SAR), Public Relations (UW)....